Не на думку FORBES

2013 г., мяшаная тэхніка, 42×29,5