Нацюрморт са скарбонкай, знойдзенай у Маладэчне

2016, ДВП, алей, 75х80