Князі
Князі

2010 г., дрэва, ляўкас, залачэнне, серабрэнне, чаканка, тэмперны жывапіс з алейнымі лесіроўкамі, 150×150